Charlotte Engelkes

Charlotte Engelkes

Transplantation på Elverket / Dansens Hus 24-26 februari

EN KÄRLEKSFULL VARIETÉ OM IDENTITET OCH EXISTENS PÅ CELLNIVÅ.

Med Charlotte Engelkes och Sofia Södergård.

Scroll down for English version!

Transplantation  heter Charlotte Engelkes senaste verk som spelas på Elverket / Dansens Hus i Stockholm den 24 – 26 februari 2022.

Läs mer och boka din biljett på Dansens Hus hemsida.

Tillsammans med dansaren, koreografen och dragking Sofia Södergård skapas en föreställning om identitet, existens, liv och död. Med dans, musik, standup, opera, komik och dramatik blir Transplantation en livsbejakande varieté med inspiration av benmärgstransplantation, kärlekshistorier och Wagner.

– Vem är jag? Vem är jag i min kropp? Vem är den andra? Hur mycket kan jag gå upp i den andra utan att förlora mig själv?

Transplantation står den personliga berättelsen i centrum. Den ena kvinnan bär på en Y-kromosom efter en benmärgstransplantation. Den andra kvinnan bär på en dragking-identitet. Och båda frågar sig: Var tar jag slut och var börjar den andra? Kan jag vara allt?

2019 genomgick Charlotte Engelkes en benmärgstransplantation. Hennes egna immunsystem måste dö och hennes stamceller i benmärgen ersättas av en annan människas. Idag har hon en helt ny blodgrupp och har fått en Y-kromosom, eftersom hennes donator var en ung man. Hon är alltså i någon mån pånyttfödd – och den gamla Charlotte är i någon mån död.

Att genomgå en transplantation är en kärlekshandling från båda håll: Att låta sig uppfyllas av den andre, låta jaget försvinna, att uppgå i ett större. Att ge fullt ut av sig själv, av sitt blod för att rädda någons liv. En akt i tillit och kärlek. För Engelkes, som har utforskat och tolkat Wagners operor i flera egna verk, är kopplingen till berättelsen om Tristan och Isolde självklar. Deras kärlek är så stor att tillsammans löses de upp. De vet inte var den ena slutar och den andra börjar. De upphör att vara sig själva, de blir ett.

Som Engelkes medspelare i föreställningen ser vi dansaren, skådespelaren, koreografen och DJ:n Sofia Södergård, alias dragking Qarl Qunt. Sofia Södergård och Charlotte Engelkes har länge letat efter ett sammanhang där de skulle kunna arbeta tillsammans. Sofia har precis som Charlotte på många sätt flyttat fram positionerna i svensk scenkonst för hur vi ser på normer och identitet, tagit upp till diskussion vilka vi är och varför och hur vi ser på varandra.

Transplantation är ett musikaliskt, dramatiskt, koreografiskt och humoristiskt verk – en varieté om kärleken till den andre, till sig själv och till livet.

Musiken i föreställningen består av specialskriven musik av den tyska kompositören och ljuddesignern Willi Bopp och av klassisk musik i ett överhängande komponerat ljudcollage. Musikstycken ur operan Tristan och Isolde av Richard Wagner är inspelad av och med Norrlandsoperans symfoniorkester under ledning av David Björkman.

SOFIA SÖDERGÅRD, dansare, koreograf och skådespelare, turnerar med den egna föreställningen SLICK som var en av de utvalda föreställningarna till Scenkonstbiennalen 2019. I SLICK äntrar Sofia scenen transformerad till dragkingen Qarl Qunt som genom drag realness utmanar det stereotypt maskulina och feminina.

Sofia Södergård är en av grundarna till danskompaniet P*fect som bland annat setts på Sadler’s Wells i London, i Melodifestivalen, på Juste Debout i Paris samt varit förband till Lady Gaga.

Under de senaste åren har Södergård bland annat koreograferat musikalen Cabaret på Den Nationale Scene i Bergen, Familjen Kaos Slå Pattarna i Taket och Angels in America på Dramaten. Sofia är utbildad på klubb- och streetdance scenen i New York, Balettakademien Stockholm samt på Stockholms Dramatiska Högskola. Just nu medverkar hon i föreställningen PRIDE på Det Kongelige teater i Köpenhamn vilken regisseras av Falk Richter.

Läs mer och boka din biljett på Dansens Hus hemsida.

Hösten 2022 turnerar Transplantation med Dansnät Sverige.

Läs gärna en intervju i QX här.

Läs om föreställningen i Svenska Dagbladet Scenvår här.

Ett rikt allkonstverk” Läs en recension i Västerbottens-Kuriren här.

MEDVERKANDE

REGI OCH KONCEPT Charlotte Engelkes
KOREOGRAFI Sofia Södergård
PÅ SCEN Charlotte Engelkes, Sofia Södergård
MUSIK, LJUDDESIGN Willi Bopp
MUSIK AV RICHARD WAGNER Tristan och Isolde, Prelude akt 1-3, är inspelad med Norrlandsoperans symfoniorkester
DIRIGENT OCH ARRANGEMANG David Björkman
VIDEOPROJEKTIONER Geska och Robert Breçevic´/ Performing Pictures.
LJUSDESIGN, SCENOGRAFI Karl Svensson
KOSTYMDESIGN Anna Ardelius
FOTO Mats Bäcker
SAMPRODUKTION Norrlandsoperan
Scenografi, rekvisita och kostym har tillverkats av Norrlandsoperans ateljéer och verkstäder.

En ASTARTE produktion i samarbete med Norrlandsoperan och Dansens Hus med stöd från Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Stockholms Stad.

Turnerar med Dansnät Sverige hösten 2022.

TRANSPLANTATION

A LOVING DANCE ABOUT IDENTITY AND EXISTENCE AT THE CELLULAR LEVEL

On February 24-26, 2022, Charlotte Engelkes’s latest work Transplantation will be shown at Elverket / Dansens Hus in Stockholm (SE).

More info and tickets here.

Together with the dancer and choreographer Sofia Södergård, as drag king, Engelkes has created a performance about identity, existence, life and death. In Transplantation we get to experience choreography, standup, opera, music, comedy and drama – with inspiration from bone marrow transplantation, love stories and Wagner.

In Transplantation, the personal story is at the centre. One woman carries a Y chromosome after a bone marrow transplant. The other woman carries a drag king identity. And both ask themselves: Where do I end and where does the other begin? Can I be everything?

In 2019, Charlotte Engelkes underwent a bone marrow transplantation. Her own immune system must die and her stem cells in the bone marrow had to be replaced by the cells of another human being. Today, she has a completely new blood type and she has been given a Y chromosome, because her donor was a young man. She is thus to some extent reborn – and the old Charlotte is to some extent dead.

To undergo a transplant is an act of love from both sides: To allow oneself to be fulfilled by the other, to let the self disappear, to amount to a greater one. To give fully of oneself, of one’s blood to save someone’s life. An act of trust and love. For Engelkes, who has explored and interpreted Wagner’s operas in several of her own works, the connection to the story of Tristan and Isolde is obvious. Their love make them dissolve into each other. They don’t know where one starts and the other begins. They cease to be themselves, they become one.

Together with Engelkes Y-chromosome appearance, we see the dancer, actor, choreographer and DJ Sofia Södergård, alias drag king Qarl Qunt. Södergård and Engelkes have been looking for a long time for a context where they could work together. Södergård, just like Engelkes, has in many ways moved forward the positions in Swedish performing arts for how we look at norms and identity, brought up for discussion who we are and why and how we look at each other.

Transplantation is a musical, dramatic, choreographic and humorous work – a variety about love for the other, for oneself and for life.

The music in the performance consists of specially written music by German composer and sound- designer Willi Bopp and classical music, in an overhanging composed sound collage. Music from the opera Tristan and Isolde by Richard Wagner are recorded by and with the Norrlandsoperan Symphony Orchestra, directed by David Björkman.

More info and tickets here.

November 19, 2021, was the premiere of Transplantation at the Norrlandsoperan in Umeå (SE).

In the autumn of 2022, Transplantation will tour with Dancenet Sweden.

DIRECTION AND CONCEPT: Charlotte Engelkes
CHOREOGRAPHY: Sofia Södergård
ON STAGE: Charlotte Engelkes and Sofia Södergård
MUSIC, SOUND DESIGN: Willi Bopp
LIGHTING DESIGN AND SCENOGRAPHY: Karl Svensson
VIDEO PROJECTIONS: Geska and Robert Breçevic´/ Performing Pictures
COSTUME DESIGN: Anna Ardelius
PHOTO: Mats Bäcker

An Astarte production with the support of the Swedish Arts Council, the Artists’ Committee, and the City of Stockholm. Co-production with Norrlandsoperan and Dansens Hus.


Merry Christmas!

We wish you all 

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!
FROHE WEINACHTEN UND GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR!
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Stay happy and healthy and join us at the Stockholmspremier of our performance Transplantation at Dansens Hus/Elverket in Stockholm 24-26 Feb 2022.

Welcome! Willkommen! Välkommna !

For tickets and info go here.

Vi finns med när Svenska Dagbladet rekommenderar Årets julklapp bästa biljettköpen, se här.

 En ASTARTE produktion i samarbete med Norrlandsoperan och Dansens Hus med stöd från Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Stockholms stad.

Turnerar med Dansnät Sverige hösten 2022.


Charlotte-Engelkes-och-Sofia-Södergård-i-Transplantation-foto-Mats-Bäcker-1

Transplantation på Norrlandsoperan i november

En kärleksfull varieté om identitet och existens på cellnivå.

Scroll down for English version!

Transplantation  heter Charlotte Engelkes senaste verk som hade premiär den 19 november 2021 på Norrlandsoperan. Tillsammans med dansaren, koreografen och dragking Sofia Södergård har Engelkes skapat en föreställning om identitet, existens, liv och död. Med dans, musik, standup, opera, komik och dramatik blir Transplantation en livsbejakande varieté med inspiration av benmärgstransplantation, kärlekshistorier och Wagner.

– Vem är jag? Vem är jag i min kropp? Vem är den andra? Hur mycket kan jag gå upp i den andra utan att förlora mig själv?

I Transplantation står den personliga berättelsen i centrum. Den ena kvinnan bär på en Y-kromosom efter en benmärgstransplantation. Den andra kvinnan bär på en dragking-identitet. Och båda frågar sig: Var tar jag slut och var börjar den andra? Kan jag vara allt?

2019 genomgick Charlotte Engelkes en benmärgstransplantation. Hennes egna immunsystem måste dö och hennes stamceller i benmärgen ersättas av en annan människas. Idag har hon en helt ny blodgrupp och har fått en Y-kromosom, eftersom hennes donator var en ung man. Hon är alltså i någon mån pånyttfödd – och den gamla Charlotte är i någon mån död.

Att genomgå en transplantation är en kärlekshandling från båda håll: Att låta sig uppfyllas av den andre, låta jaget försvinna, att uppgå i ett större. Att ge fullt ut av sig själv, av sitt blod för att rädda någons liv. En akt i tillit och kärlek. För Engelkes, som har utforskat och tolkat Wagners operor i flera egna verk, är kopplingen till berättelsen om Tristan och Isolde självklar. Deras kärlek är så stor att tillsammans löses de upp. De vet inte var den ena slutar och den andra börjar. De upphör att vara sig själva, de blir ett.

Som Engelkes medspelare i föreställningen ser vi dansaren, skådespelaren, koreografen och DJ:n Sofia Södergård, alias dragking Qarl Qunt. Södergård och Engelkes har länge letat efter ett sammanhang där de skulle kunna arbeta tillsammans. Sofia har precis som Charlotte på många sätt flyttat fram positionerna i svensk scenkonst för hur vi ser på normer och identitet, tagit upp till diskussion vilka vi är och varför och hur vi ser på varandra.

Transplantation är ett musikaliskt, dramatiskt, koreografiskt och humoristiskt verk – en varieté om kärleken till den andre, till sig själv och till livet.

Musiken i föreställningen består av specialskriven musik av den tyska kompositören och ljuddesignern Willi Bopp och av klassisk musik i ett överhängande komponerat ljudcollage. Musikstycken ur operan Tristan och Isolde av Richard Wagner är inspelad av och med Norrlandsoperans symfoniorkester under ledning av David Björkman.

24-26 februari 2022 kommer Transplantation att spelas på Dansens Hus i Stockholm. Läs mer och boka din biljett på Dansens Hus hemsida.

Hösten 2022 turnerar föreställningen med Dansnät Sverige.

Läs mer på Norrlandsoperans hemsida här.

Läs gärna en intervju i QX här.

Ett rikt allkonstverk” Läs en recension i Västerbottens-Kuriren här.

Sofia Södergård, dansare, koreograf och skådespelare, turnerar med den egna föreställningen SLICK som var en av de utvalda föreställningarna till Scenkonstbiennalen 2019. I SLICK äntrar Sofia scenen transformerad till dragkingen Qarl Qunt som genom drag realness utmanar det stereotypt maskulina och feminina.

Sofia Södergård är en av grundarna till danskompaniet P*fect som bland annat setts på Sadler’s Wells i London, i Melodifestivalen, på Juste Debout i Paris samt varit förband till Lady Gaga.

Under de senaste åren har Södergård bland annat koreograferat musikalen Cabaret på Den Nationale Scene i Bergen, Familjen Kaos Slå Pattarna i Taket och Angels in America på Dramaten. Sofia är utbildad på klubb- och streetdance scenen i New York, Balettakademien Stockholm samt på Stockholms Dramatiska Högskola. Just nu medverkar hon i föreställningen PRIDE på Det Kongelige teater i Köpenhamn vilken regisseras av Falk Richter.

Medverkande

Regi och koncept Charlotte Engelkes
Koreografi Sofia Södergård
På scen Charlotte Engelkes, Sofia Södergård
Musik, ljuddesign Willi Bopp
Musik av Richard Wagner Tristan och Isolde, Prelude akt 1-3, är inspelad med Norrlandsoperans symfoniorkester
Dirigent och arrangemang David Björkman
Videoprojektioner Geska och Robert Breçevic´/ Performing Pictures
Ljusdesign, scenografi Karl Svensson
Kostymdesign Anna Ardelius
Foto Mats Bäcker
Samproduktion Norrlandsoperan
Scenografi, rekvisita och kostym har tillverkats av Norrlandsoperans ateljéer och verkstäder.

En ASTARTE produktion i samarbete med Norrlandsoperan och Dansens Hus med stöd från Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Stockholms Stad.

Turnerar med Dansnät Sverige


Transplantation, Sofia Södergård och Charlotte Engelkes. Photo Mats Bäcker.

TRANSPLANTATION

A loving dance about identity and existence at the cellular level

November 19, 2021 is the premiere of Charlotte Engelkes latest work Transplantation at the Norrlandsoperan in Umeå (SE). Together with the dancer and choreographer Sofia Södergård, as drag king, Engelkes creates a performance about identity, existence, life and death. In Transplantation we get to experience choreography, standup, opera, music, comedy and drama – with inspiration from bone marrow transplantation, love stories and Wagner.

In Transplantation, the personal story is at the centre. One woman carries a Y chromosome after a bone marrow transplant. The other woman carries a drag king identity. And both ask themselves: Where do I end and where does the other begin? Can I be everything?

In 2019, Charlotte Engelkes underwent a bone marrow transplantation. Her own immune system must die and her stem cells in the bone marrow had to be replaced by the cells of another human being. Today, she has a completely new blood type and she has been given a Y chromosome, because her donor was a young man. She is thus to some extent reborn – and the old Charlotte is to some extent dead.

To undergo a transplant is an act of love from both sides: To allow oneself to be fulfilled by the other, to let the self disappear, to amount to a greater one. To give fully of oneself, of one’s blood to save someone’s life. An act of trust and love. For Engelkes, who has explored and interpreted Wagner’s operas in several of her own works, the connection to the story of Tristan and Isolde is obvious. Their love make them dissolve into each other. They don’t know where one starts and the other begins. They cease to be themselves, they become one.

Together with Engelkes Y-chromosome appearance, we see the dancer, actor, choreographer and DJ Sofia Södergård, alias drag king Qarl Qunt. Södergård and Engelkes have been looking for a long time for a context where they could work together. Södergård, just like Engelkes, has in many ways moved forward the positions in Swedish performing arts for how we look at norms and identity, brought up for discussion who we are and why and how we look at each other.

Transplantation is a musical, dramatic, choreographic and humorous work – a variety about love for the other, for oneself and for life.

The music in the performance consists of specially written music by German composer and sound- designer Willi Bopp and classical music, in an overhanging composed sound collage. Music from the opera Tristan and Isolde by Richard Wagner are recorded by and with the Norrlandsoperan Symphony Orchestra, directed by David Björkman.

On 24-26 February 2022, Transplantation will be shown at Dansens Hus in Stockholm SE). More info and tickets here.

In the autumn of 2022, Transplantation will tour with Dancenet Sweden.

Direction and concept: Charlotte Engelkes
Choreography: Sofia Södergård
On stage: Charlotte Engelkes and Sofia Södergård
Music, sound design: Willi Bopp
Lighting design and scenography: Karl Svensson
Video projections: Geska and Robert Breçevic´/ Performing Pictures
Costume design: Anna Ardelius
Photo: Mats Bäcker

An Astarte production with the support of the Swedish Arts Council, the Artists’ Committee and the City of Stockholm. Co-production with Norrlandsoperan and Dansens Hus.

Transplantation, Sofia Södergård och Charlotte Engelkes, foto Mats Bäcker.
Transplantation, Sofia Södergård och Charlotte Engelkes, foto Mats Bäcker.

Swedish Televison SVT play is now streaming Engelkes performance Miss very Wagner worldwide.

Miss very Wagner

Link to see Miss Very Wagner on SVTPlay

Miss very Wagner is the beginning of a series of projects inspired by Richard Wagner’s rich operaworld and has been touring theatre and dance festivals around the world. Engelkes fascination with the heroines – from mere mortals to the divine Valkyries resulted in a piece, where she explores herself through four of them.

“In this story a woman must die. In this story Senta must throw herself off a cliff into the ocean to rescue the Flying Dutchman, followed by Elsa by the lake rescued by the mysterious Lohengrin arriving by a swan, she´s trying to uphold a promise of never to ask where he comes from? Isolde is on a boat dancing reluctantly her way to an arranged marriage and mixing love potions in the ship’s bar, to make Tristan stay with her in consummation of their love in death and after death. Finally Brünhilde takes things to a divine level and announces the total end, that when the singing is done, it’s time to leave.”

Other Engelkes projects inspired by Wagner´s operaworld:

The Very Wagner Hero Hour – 2011

Engelkes took on the male heroes in Wagner’s opera universe with her version of Siegfried from Nibelungens Ring, asking the question: Who is a hero today? With the actor and singer Lindy Larsson together with Charlotte Engelkes. Opening at Dansens Hus in Stockholm.

The very Wagner hero hour

Very Wagnerian Night – 2013

The two performances Miss very Wagner and The Very Wagner Hero hour formed its own production and was performed at the Royal Swedish Opera in the Wagner celebration year 2013, and later invited to the Singapore Art festival.

Flygande Holländare – 2013

Produced by Helsingborgs Stadsteater. Based on Wagner’s opera The Flying Dutchman, Engelkes performance depicts the legend of the captain who is condemned to sail the sea for eternity – until he is saved by a womans devoted love – in a totally new way. The text was created in interaction with members of the public and the audience, through the questions: Who do you think suffers the most among people around you, in your family , in your city? What can you do to help someone who suffers?

With: Bo G Andersson, Ester Claesson, Dan Kandell, Annika Kofoed, Robert Olofsson, Josef Palm (dancer), Henrietta Wallberg (dancer).

Flygande Holländare

All is Divine – 2013

Engelkes continued her very much ongoing Allkunstwerk process and gathered an ensemble of five extraordinary Valkyries, heroines and lazy mermaids to examine true sisterhood, incestuous love, giant’s fighting and gods in general. The performance, mostly inspired by Wagner´s Götterdämmerungen, opened at Dansens Hus in Stockholm and then went on tour to the Nordwind festival Hamburg.

With: Ingrid Tobiasson (operasinger) Lindy Larsson (actor), Charlotte Engelkes (actor), Celine Rosa Tan (singer) and Chan Sze Wei (dancer) Brian Gothong Tan (video).

GULDET -2016

GULDET completed the Engelkes Very Ring and was created for children from the age of 5 onwards. It presents a shimmering musical fairytale world inspired by Wagner’s opera Das Rheingold. The mermaid has lost her gold and meets Gods with money problems, hungry huge Giants and a sad lonely Dragon. What is the reason everybody wants the gold and why does the gold make everybody who owns it weird?

GULDET has been performed over 100 times at Kulturhuset Stadsteatern in Stockholm and at Malmö Opera in Malmö. It was also chosen to BIBU the festival for children and youth in Helsingborg.

With: Ida Lod (singer) Jonas Nilsson (actor), Måns Rudfeldt (parkour), Lindy Larsson (actor)/Charlotte Engelkes (actor).

guldet

Lohengrin Dreams -2019

Lohengrin Dreams deals with the struggle between belief and doubt, fairytale and sink realism, wrapped in wondrous and quaint esthetics, to new written music and Wagner. Will the swanborne hero ever show up and from where? Could popping the question rather connect us than separate us?

A dance piece with three dancers, two acrobats and one opera singer, focusing on standing up for your dreams, then giving in to pressure and finally finding yourself asking the forbidden question: Where do you come from?

Lohengrin Dreams is a co-production between Astarte, Norrlandsoperan, Norrlandsoperan’s Symphony Orchestra, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Spira Smålands Musik & Teater and Sasha Waltz & Guests. It opened at Norrlandsoperan, toured with Dansnet Sweden and was performed at Radial System Berlin 2020. With: Magnus Bjøru (circus performer), Ivonne Fuchs (operasinger), Ageliki Gouvi (dancer), Anthony Lomuljo (dancer), Henrietta Wallberg (dancer), Simon Wiborn (danceacrobat).

Artistic team Wagner projects

Ide, concept, text and direction: Charlotte Engelkes, Music: Willi Bopp, Light and stage: Karl Svensson, Costume: Anna Ardelius, Costume Miss Very Wagner: Lotta Nilsson, Choreographer Lohengrin Dreams : Ossi Niskala, Text Miss Very Wagner: Marina Steinmo, Text The Very Wagner Hero Hour: Sophie Holgersson, Photo: Anna Diehl, Mats Bäcker, Carl Thorborg.

Stage tecnic: Henrik Enar, Assistent Anna Widing, Producer Miss very Wagner, Lohengrin Dreams: Åsa Edgren/ Loco World. Producer The Very Wagner Hero Hour, All is Divine: Birgit Lindholm /ASTARTE Production.


wagner-4


Lohengrin-Dreams-1-Mats-Bäcker-scaled-1


golv_ny_igen


all-is-divine-4


flygande-hollandare


sieghero-4

Lohengrin Dreams turné

Lohengrin Dreams

We just started the tour in Jönköping, Kalmar, Växjö, Karlshamn, Malmö and Berlin

“We all come from a context, we all belong together – this is the feeling that is so beautifully conveyed as Charlotte Engelkes, with her own unique approach and with a multifaceted ensemble, puts together yet another Wagner opera.” Svenska Dagbladet

WAGNER, WISHES AND FORBIDDEN QUESTIONS

After succesful premier at Norrlandsoperan and performances in Dansens Hus Stockholm, Lohengrin Dreams are now touring with Dancenet Sweden and to Berlin.

Charlotte Engelkes continues her exploration of the operaworld by Richard Wagner – playful, dead serious and totally bonkers. This time together with choreographer Ossi Niskala and with sound designer Willi Bopp, whose music together with the Norrlandsoperan Symphony, is playfully based on Wagner.

After successess like Miss Very Wagner, Siegfried – the Very Wagner Hero Hour, All is Divine, Flying Dutchmen and THE GOLD it’s time for Lohengrin Dreams– a piece about standing up for your dreams, then giving in to pressure and finally finding yourself asking the one question you have sworn never to ask: “Where do you come from?”

With three dancers, two acrobats and one operasinger, Engelkes presents her latest epic performance. Lohengrin Dreams deals with the struggle between belief and doubt, fairytale and sink realism, wrapped in wondrous and quaint esthetics, to new written music and Wagner. Will the swanborne hero ever show up? And from where? Could popping the question rather connect us than separate us?

With:

Magnus Bjøru, Ivonne Fuchs, Ageliki Gouvi, Anthony Lomuljo, Henrietta Wallberg, Simon Wiborn

Direction, idea and concept: Charlotte Engelkes. Music, sounddesign: Willi Bopp, Richard Wagner, Norrlandsoperans Symphony Orchestra. Choreograf: Ossi Niskala. Light, stage: Karl Svensson. Costume: Anna Ardelius. Producer: Åsa Edgren. Photo: Mats Bäcker. Light Tecnician: Tilda Berghäll. Costume and stagemanager: Liv Karlsson.

A co-production between Astarte, Norrlandsoperan, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Spira Smålands Musik & Teater and Sasha Waltz & Guests. With support from The Swedish Art council and The City of Stockholm.

The tour started in JÖNKÖPING now KALMAR, VÄXJÖ, KARLSHAMN, MALMÖ and BERLIN

Kalmar Byteatern 18 feb kl 1900

Växjö Konserthus 20 feb kl1900

Karlshamn Lokstallarna 22 feb kl 1900

Malmö Dansstationen 24 feb kl 1900

Berlin Sasha Waltz & Guests Radial System 29 feb kl 2000

Berlin Sasha Waltz & Guests Radial System 1 mars kl 1800

 

 


Foto Mats Bäcker