Charlotte Engelkes

Charlotte Engelkes

CONCERTO DI FIGURA

Scroll down for English version!

Premiär på Dansens Hus i Stockholm 27 april 2023.

I föreställningen Concerto di Figura, bjuds publiken på figurnära danskonsert med Charlotte Engelkes i ett djupt musikaliskt samtal med 22 varelser av det kreativa grundämnet papier-mâché.

Gestalter i både den yttre och den inre världen är medspelare i Charlotte Engelkes nya föreställning Concerto di Figura – en danskonsert där Charlotte omger sig med 22 väsen som inte tänker låta sig beskrivas med enkla benämningar. De byter humör, temperament och avsikter beroende på ur vilken vinkel vi betraktar dem. Eller är det de som betraktar oss?  För vem spelar huvudrollen i detta papperslätta kammardrama?  

Som vandraren i Schuberts Winterreise rör sig Engelkes från rum till rum och flyttar runt sina figurer i historier och drömmar – ömsom tröstande vänner, ömsom dömande församling. Det blir samtal, fest, förhör och mirakelmättad vardagsdramatik på högsta nivå. 

Den nykomponerade musiken är skapad av Willi Bopp, Charlottes samarbetspartner sen många år, och binder samman denna lekfulla, eftertänksamma mix av sång, dans och text.  

 ”Under rehabilitering och världspandemi har jag, och många andra, tvingats att leva i isolering och fått djupare kontakt med både vår inre styrka – och kanske också med helt nya rädslor. Nya berättelser har tagit form i avskildheten, och manifesterar sig nu som gestalter med främmande former. Vilka är de? Kan de erbjuda hjälp? Kan de visa oss ett nytt sätt att existera? Att vara själv betyder inte alltid att man är ensam.

Credits

Ide´koncept, koreografi, regi, aktör, papier-mache figurer: Charlotte Engelkes
Ljuddesign, kompositör: Willi Bopp
Kostymdesign, papier-mache figurer: Anna Ardelius
Ljus och scenografi: Karl Svensson
Rekvisita: Samarbete med konstnärerna Geska och Robert Brečević
Sångtexter: Charlotte Engelkes och Marina Steinmo

Produktionen är ett samarbete mellan Dansens Hus och den ideella föreningen ASTARTE, med stöd från Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kulturförvaltningen Stockholm stad, med stöd av Region Stockholm. Skapad på Skeppsholmsstudion och residens på Lokstallarna, Regionteatern Blekinge Kronoberg.

ENGLISH:

Concerto di Figura premieres at Dansens Hus on April 27
In the performance Concerto di Figura, which premieres at Dansens Hus in Stockholm on April 27, 2023, the audience is invited to a close-up dance concert with Charlotte Engelkes in a deep musical conversation with 22 creatures of the creative element papier-mâché.

Figures in both the outer and inner world are co-stars in Charlotte Engelke’s new performance Concerto di Figura – a dance concert in which Charlotte surrounds herself with 22 beings who refuse to be described by simple names. They change mood, temperament, and intentions depending on the angle from which we view them. Or are they the ones watching us? Who plays the leading role in this paper-light chamber drama?

Like the wanderer in Schubert’s Winterreise, Engelkes moves from room to room and moves her characters around in stories and dreams – sometimes comforting friends, sometimes judgmental congregation. There will be conversations, parties, interrogations, and miracle-filled everyday drama at the highest level.

The newly composed music was created by Willi Bopp, Charlotte’s collaborator for many years, and binds together this playful, thoughtful mix of song, dance, and text.

“During rehabilitation and the world pandemic, I, and many others, have been forced to live in isolation and gained deeper contact with both our inner strength – and perhaps also with completely new fears. New stories have taken shape in the seclusion, manifesting as figures with alien shapes. Who are they? Can they offer help? Can they show us a new way of existing? Being alone does not always mean being alone.”

Concerto di Figura at Dansens hus 27-29 April 2023.
Tickets här.

Credits

Idea, concept, choreography, cast, figures: Charlotte Engelkes

Songs, lyrics: Marina Steinmo and Charlotte Engelkes

Sound design, composer: Willi Bopp

Costume design: figures: Anna Ardelius

Lighting and scenography: Karl Svensson

Stage and props, figures: Geska and Robert Brečević/ Performing Pictures

Concerto di Figura is a collaboration between Dansens Hus and the non-profit association ASTARTE, with the kindly support from the Swedish Arts Council, Swedish Arts Grants commite, the Stockholm City Cultural Administration and Region Stockholm SLL.

Created in Skeppsholmsstudion Stockholm.


Concerto di Figura, foto Mats Bäcker