Charlotte Engelkes

Charlotte Engelkes

SWEET

SWEET är Charlotte Engelkes första soloföreställning skapad år 2000, som hon sedan turnerade med i 12 år, både i Sverige och internationellt. Nu framför hon den igen på Reginateatern i Uppsala den 11 april och under Kulturnatten på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm den 20 april 2024.

SWEET är en 70 minuter lång en-kvinnas-show med överraskningar, oväntade kast, starka känslor och mycket skratt. Hur möter regissörens hustru, sockerkonspirationen och den lätta underhållningsbranschen nutiden? Det är en berättelse om passion, om ett förflutet i överraskningstårtor, sockerskräck och om att göra nånting positivt. Denna saga berättas genom sång, dans och minnen. Blandningen av text, språk och musik i flera genrer skapar bilden av ett medvetande på glid bland livsteman i en modern sagovärld. Slutet kan bäst beskrivas som en kraftigt nedskuren Decamerone.

“Den som en gång sett Charlotte Engelkes glömmer det aldrig. Hennes lekfulla mångsidighet och absoluta – majestätiska – självklarhet saknar motstycke i Sverige. Det är show, sång, teater, ståupp, performance, dans och allmän galenskap…”
Örjan Abrahamsson, Dagens Nyheter 2009

Credits

Performance with and by Charlotte Engelkes
Text Marina Steinmo, Charlotte Engelkes
Music Mats Lindberg
Light design Karl Svensson
Sound & stage Henrik Enar
Dramaturge Patrik Wengenroth
Photo Mats Bäcker

IN ENGLISH:

CHARLOTTE ENGELKES REVIVES SWEET

SWEET is Charlotte Engelkes first solo performance created in 2000, with which she then toured for 12 years, both in Sweden and internationally. Now she performs it once again at the Regina Theater in Uppsala (SE) on April 11 and at Kulturhuset Stadsteatern in Stockholm (SE) on April 20, 2024.

Charlotte Engelkes revives SWEET, her first solo created in 2000, and a worldwide toured show. Sweet is a 70-minute female solo performance with surprises, twists, strong emotions, and a lot of laughter. How do the director’s wife, the sugar conspiracy, and the light entertainment business meet today? It’s a tale of passion, of a past in the entertainment business, fear of sugar, and about doing something positive. This tale is told through singing, dancing, and memories. The mixture of genres in text and music creates an image of a mind adrift among life themes in a contemporary fairytale world. The end is best described as a heavily chopped-down Decamerone.


SWEET. Foto Mats Bäcker


SWEET _ foto Mats Bäcker.