Charlotte Engelkes

Charlotte Engelkes

Fräulein Julie har premiär på Badische Staatstheater 18 december 2022

I december åker Charlotte Engelkes och team till Karlsruhe i Tyskland för slutrepetitionerna  av Fräulein Julie på Badische Staatstheater.

2021 bjöds Charlotte Engelkes in som regissör till Badische Staatstheater i Karlsruhe i Tyskland för att skapa en ny version av August Strindbergs kammarspel Fröken Julie. Från sitt team har hon med sig Anna Ardelius, scenografi, kostym och Willi Bopp som ljuddesigner. Rollen som Julie spelas av den finlandssvenska operasångaren och skådespelaren Frida Österberg.

Fräulein Julie utgår från Strindbergs dialoger mellan Julie och Jean samt pjäsens förord tillsammans med nyskrivna texter av Engelkes. I föreställningen ser vi den svenska operasångaren och skådespelaren Frida Österberg tillsammans med tyske skådespelaren Jens Koch. De två utgör ett högst oväntat udda par. I köket och på utedasset finns även en ung självsäker Strindbergs-karaktär, spelad av Andrej Agranovski, som orerar och reflekterar över filosofiska frågor, sett också genom hushållerskan Kristins perspektiv. Ett musikaliskt soundtrack binder ihop hela framställningen av Strindbergs världskända kammarspel om klass, makt och åtrå en ödesdiger svensk midsommarnatt. Läs mer på Badische Staatstheaters hemsida här.

Credits

Text August Strindberg, Charlotte Engelkes, Andrej Agranovsky

Idea, concept and direction Charlotte Engelkes

Stage and costume Anna Ardelius

Music Willi Bopp

Dramaturgy Eivind Haugland

Regi assistent Anna Lena Koehne

Cast:

Fräulein Julie Frida Österberg

Jean Jens Koch

Strindberg/ Kristin Andrej Agranovsky

Produced at Baadisches Staatstheater, Karlsruhe, Germany

Frida Österberg är finlandssvensk operasångare och skådespelare och sedan 2020 del av ensemblen på Badisches Staatsteather i Karlsruhe. I Sverige har Frida bland annat jobbat på Kungliga Operan, Folkoperan, Dramaten i Stockholm och senast på Uppsala stadsteater i Anna Bergmanns föreställning The Broken Circle, vilken gav Frida en av tre nomineringsplatser till Svenska Teaterkritikers Förenings Teaterpris 2019 och ännu spelas på teatern i Karlsruhe.

Engelkes har tidigare spelat och regisserat Fröken Julie – The Musical, i en egen version utifrån Strindbergs pjäs. Föreställningen gjordes för, och fanns med på Hamburg Schauspielhaus repertoar under 2002. I Stockholm spelades den på Dramaten med Andreas Rothlin Svensson under 2016. Läs mer här.

Badische Neuste Nachrichten, 19.12.2022

“Frida Österberg gelingt zwischen Schauspiel und Gesang eine überwältigende Darstellung der Julie: Trotzig und leidenschaftlich, wenn sie sich in einen wahrhaft blutdürstigen Song hineinsteigert. Fügsam und teilnahmslos, wenn sie die Statistik der Suizide eines Jahres in Baden-Württemberg herunterbetet, aufgeschlüsselt nach Todesursachen, oder wenn sie über häusliche Gewalt in verschiedenen Ausprägungen berichtet. […] Der Inszenierung von Charlotte Engelkes, der Ausstattung von Anna Ardelius und der Musik von Willi Bopp gelingen viele Balanceakte zwischen Witz und Verzweiflung. Herzlicher Premierenbeifall im Staatstheater-Studio für einen bei allem Ringen durchweg unterhaltsamen Abend.”


ENGLISH:
Fräulein Julie premieres at the Badische Staatstheater on December 18, 2022

In December, Charlotte Engelkes and her team go to Karlsruhe in Germany for the final rehearsals of Fräulein Julie at the Badische Staatstheater. Charlotte Engelkes was invited director of the Badische Staatstheater in Karlsruhe, Germany, in 2021, to create a new version of August Strindberg’s chamber play Miss Julie. From her team, she brings Anna Ardelius, scenography and costume, and Willi Bopp, sound designer, and composer. The role of Julie is played by the Finnish-Swedish opera singer and actor Frida Österberg.

The performance is based on Strindberg’s dialogues between Julie and Jean and the preface to the play, together with written text by Engelkes. In the performance, we see the Swedish opera singer and actress Frida Österberg and the German actor Jens Koch. The two are a most unexpected odd couple meeting in the kitchen. In the typical Swedish outhouse, we see a young confident Strindberg character, played by Andrej Agranovski, who controls and comments on philosophical questions, also seen through the housekeeper Kristin’s perspective. A musical soundtrack keeps together the entire production of Strindberg’s world-famous chamber play about class, power, and desire during a fateful Swedish midsummer night. Read more on Badische Staatstheater’s website here.

Frida Österberg is a Finnish-Swedish opera singer and actor and since 2020 part of the ensemble at the Badisches Staatsteather in Karlsruhe. In Sweden, Frida has, among other things, worked at the Swedish Royal Opera, the Folkoperan, the Royal Dramatic Theatre in Stockholm and most recently at the Uppsala City Theater in Anna Bergmann’s performance The Broken Circle, which earned Frida one of three nominations for the Swedish Theater Critics Association Theater Award 2019 and is still being performed at the theater in Karlsruhe.

Engelkes has previously played and directed Miss Julie – The Musical based on Strindberg’s play. The show was played at the Hamburg Schauspielhaus in 2002 and at The Royal National Theater in Stockholm together with Andreas Rothlin Svensson in 2016.


Fröken Julie, foto Felix Grünschloß

Flyg vart du vill – premiär på Kungliga Operan

På lördag den 8 oktober 2023 kl. 15 är det urpremiär för Flyg vart du vill på Unga Operan!

Flyg vart du vill, av Charlotte Engelkes och dramatikern Marina Steinmo, är en föreställning om var man eventuellt hamnar efter döden och samtidigt en resa genom musikaliska världar med verk av olika kända kompositörer. Operasångare, akrobater och musiker tar oss med på en roadtrip på existensens slingriga vägar. Klassisk opera binds ihop med nyskriven elektronisk musik av Willi Bopp. Här finns referenser till grekisk mytologi, magiska djur och andevärldar.

Flyg vart du vill vänder sig till barn i mellanstadiet och alla som är nyfikna på musik, akrobatik och existentiella frågor. ”Vad händer efter döden?” är en fråga där varje barns svar är lika rätt som svaret från en vuxen eller en vetenskapsman – eftersom ingen vet.

Det är viktigt att alla har rätt till sin egen tanke, säger Charlotte Engelkes. Någon kanske tänker att det bara blir svart, eller att man kommer till en värld där man möter sina gamla vänner och släktingar. Eller så vill man kanske tänka att man blir en fågel, en blomma eller stjärndamm. Tanken är fri.

Flyg vart du vill spelas för både skolklasser och allmänheten på Rotundan, Kungliga Operan, mellan den 8 oktober och 12 november. Varmt välkommen!

Mer info och biljetter finns på Operans hemsida här.

Läs gärna mer om föreställningen i en artikel av Anna Ångström i SvD Scenhöst: “I nästa liv dansar andarna till Bizet”.

“Livet efter döden ter sig häpnadsväckande i Charlotte Engelkes och Marina Steinmos nya verk. En generös, akrobatisk operafantasi för alla åldrar. // Flyg vart du vill är en fascinerande, förtrollande och gränslös färd in i fantasins och tankens möjligheter om livet efter detta.” Karin Helander, Svenska Dagbladet, 2022-10-11

“….den som behöver uppmuntran i vår mörka tid, genast ska bege sig till Rotundan och Unga på Operan där scenkonstnären Charlotte Engelkes och dramatikern Marina Steinmo, slagit ihop sina respektive kreativiteter. Med en ensemble av tre sångare och två nycirkusartister, tar de med publiken på en resa som heter duga. // Karl Svenssons och Karin Ørums scenografi, respektive kostym, är också i hög grad medagerande och minst lika oförmodade som någonsin librettot och koreografin.” Pia Huss, Dagens Nyheter, 2022-10-11

“Det är roligt och rörande. Galet och vackert. Engelkes är en mästare på känslan att allt är möjligt.”
Gunilla Brodrej, Expressen, 2022-10-12

Credits

Medverkande:
Sångare: Maja Frydén, Joa Helgesson och Jihan Shin
Cirkusartister: Julietta Birkeland och Jenny Soddu
Musiker från Kungliga Hovkapellet

Regi, koncept och koreografi: Charlotte Engelkes
Text: Marina Steinmo
Ny musik: Willi Bopp
Scenografi och ljus: Karl Svensson
Kostym, mask, rekvisita och djurmasker: Karin Ørum
Musik av: Georges Bizet, Jacques Offenbach, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Richard Wagner och Henry Purcell
Kapellmästare: Eric Skarby
Musikaliska arrangemang: Eric Skarby / Willi Bopp

Biträdande regissör Jonas Drake • Ljudtekniker Sebastian Lönberg • Ljusmästare Hans Håkansson • Produktionsassistent Leonard Beije • Produktionsassistent Johanna Ernst • Inspicient Mauro Tarantino • Maskörer Karin Andersson, Heike Hofman • Producent Felicia Malmcrona

IN ENGLISH:

Fly where you want – premiere at The Royal Swedish Opera

On Saturday, October 8 at 15:00 Fly Where You Want premieres at Unga Operan (Young at the Opera) at The Royal Swedish Opera! Fly Where You Want, by Charlotte Engelkes and playwright Marina Steinmo, is a performance about where one might end up after death and at the same time it is a journey through musical worlds with works by various famous composers. Opera singers, acrobats, and musicians take us on a road trip through the winding roads of existence. Classical opera is tied together with newly written electronic music by Willi Bopp. There are references to Greek mythology, magical animals, and spirit worlds.

Fly Where You Want is aimed at children aged 10–12 and anyone who is curious about music, acrobatics, and existential questions. “What happens after death?” is a question where each child’s answer is just as correct as that of an adult or a scientist – because no one knows.

– It is important that everyone is free to have their own idea about what happens when we die, says Charlotte Engelkes. Someone might think that it will just go black, or that you will come to a world where you meet your old friends and relatives. Or maybe you want to think that you become a bird, a flower, or stardust. The thought is free.

Fly Where You Want is shown to school classes and the public at Rotundan, Royal Opera House, between 8 October and 12 November. Everyone is most welcome!

More information and tickets are available on the Opera’s website here.

Please read more about the performance in an article by Anna Ångström in the newspaper SvD Scenhöst: “In the next life the spirits dance to Bizet“.

Credits

Singers: Maja Frydén, Joa Helgesson, Jihan Shin
Circus Artists: Julietta Birkeland, Jenny Soddu
Musicians from the Royal Swedish Orchestra

Director, concept, and choreography: Charlotte Engelkes
Libretto: Marina Steinmo
New music: Willi Bopp
Set design and light: Karl Svensson
Costumes, makeup, props and animal masks: Karin Ørum
Music: Georges Bizet, Jacques Offenbach, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Richard Wagner and Henry Purcell
Kapellmeister: Eric Skarby
Musical arrangement: Eric Skarby and Willi Bopp

Assistant director Jonas Drake • Sound technician Sebastian Lönberg • Lighting master Hans Håkansson • Production assistant Leonard Beije • Production assistant Johanna Ernst • Inspector Mauro Tarantino • Makeup artists Karin Andersson, Heike Hofman • Producer Felicia MalmcronaFlyg vart du vill. Foto Sören Vilks Kungliga Operan

MIN MAMMA gästspelar på Strindbergs Intima Teater

Scroll down for English!

Den 13-15 maj 2022 är den hyllade musikal-dokumentären MIN MAMMA, som hade premiär 2016, tillbaka med ett gästspel på Strindbergs Intima Teater. 

Spelas: Fredag 13 maj kl. 19, lördag 14 maj kl. 19, söndag 15 maj kl. 16.

Läs mer här. Boka din biljett här.

På scenen är mamman, som hon är, var och det som blev kvar. Galen, förtvivlad och rasande rolig. Genom minnen som doften av nystruken tvätt blandat med rädslan för att bli bränd finns hon närvarande genom våffelsmet och storslagna sångnummer. Föreställningen är en hyllning som mer eller mindre halsbrytande reflekterar våra mammor, genom deras egna texter, bilder och minnen. Alltid med kärlek, varsam hand och glödande övertygelse. Elaka, vackra och alkoholiserade men också filosofiska, döda och påtagligt närvarande. I dom bor kärleken, hopplösheten och framtiden.

Tillsammans med dokumentärfilmaren Erik Pausers inramning, Sophie Holgerssons texter och Willi Bopp’s förtrollande ljudvärld blir MIN MAMMA allas mamma. Charlotte Engelkes spirituella och alldeles egna sprudlande scennärvaro sjunger, överraskar och underhåller.

“Personligt, smärtsamt och drastiskt blir det när Charlotte Engelkes gör en dokumentär musikal om sin mamma – en hyllning till alla mödrar”Anna  Ångström, SvD

”… jag har nog aldrig sett henne så svart som nu. Svart som i rolig med stor närvaro.” Loretto Villalobos, Aftonbladet

Credits

KONCEPT OCH IDÉ – Charlotte Engelkes och Sophie Holgersson
REGI, SCENOGRAFI– Charlotte Engelkes
KOREOGRAFI – Bo Arenander
TEXT – Sophie Holgersson, Charlotte Engelkes.
MUSIK – Willi Bopp

VIDEO– Erik Pauser
KOSTYM – Anna Ardelius
LJUS – Karl Svensson
ANIMATIONER – Venus Krantz och Alessandro Stigiliano

En Astarte Produktion med stöd från Statens Kulturråd, Kulturbryggan, Konstnärsnämnden och Sveriges Författarfond. Skapad på Skeppsholmsstudion.

Se ett inslag om MIN MAMMA i TV4 Malou Efter tio från 2016:

Se en trailer här:


IN ENGLISH:

Charlotte Engelkes brings MY MOTHER back to Stockholm

Performances: Friday 13 May 19:00, Saturday 14 May 19:00, Sunday 15 May 16:00.

Read more here. For tickets go here.

On 13-15 May, the acclaimed documentary-musical MY MOTHER, which premiered in 2016, is back with guest performances at Strindbergs Intima Teater in Stockholm (SE).

MY MOTHER is a celebration of all mothers in the shape of a new genre, a documentary-musical, where all mothers, no matter how mad, bad or sad will get some loving attention. Engelkes calls it an embracing celebration of pleasure and pain. The performance brings in documentary material and performing arts together in the space between personal and global issues.

The performance is a tribute that more or less heartbreakingly reflects our mothers, through their own texts, images, and memories. Always with love, gentle hand, and glowing conviction. Evil, beautiful, and alcoholic but also philosophical, dead, and clearly present. In them lives love, hopelessness, and the future.

We all have connections to mothers, dead or alive, good or bad, glad or sad, or sometimes just mad. In focus are our own mothers to tell the story of many. Engelkes directs and performs MY MOTHER with new music by sound designer Willi Bopp, in collaboration with text writer Sophie Holgersson and filmmaker Erik Pauser. Charlotte Engelke’s spiritual and very own exuberant stage presence sings, surprises, and entertains.

IDEA AND CONCEPT Charlotte Engelkes, Sophie Holgersson
ON STAGE Charlotte Engelkes
DIRECTOR Charlotte Engelkes
TEXT Sophie Holgersson, Charlotte Engelkes and our dead mothers
SOUNDTRACK Willi Bopp
DOCUMENTARY VIDEO Erik Pauser
COSTUME Anna Ardelius
CHOREOGRAPHY Bo Arenander
VIDEO AND GRAPHIC DESIGN Venus Krantz and Alessandro Stigliano
LIGHT Karl Svensson
PHOTOGRAPH Mats Bäcker

An ASTARTE PRODUCTION with kind support from The Swedish Arts Council, Kulturbryggan, The Swedish Writers’ Union, The Swedish Arts Grants Committee, and Stockholms City. Created in Skeppsholmsstudion.


Min Mamma av och med Charlotte Engelkes. Foto Mats Bäcker.

GULDET har premiär på Regionteatern i Växjö den 9 april 2022

Scroll down for English!

Charlotte Engelkes lekfulla version av Rickard Wagners opera Rhenguldet har premiär på Regionteatern i Växjö den 9 april 2022.

I Guldet blandas opera, parkour, dans och skådespeleri i ett spektakulärt och musikaliskt äventyr.

– Att sätta upp Guldet igen är ett drömuppdrag, säger Charlotte Engelkes, regissör och koreograf.

Regionteatern Blekinge Kronobergs egen ensemble medverkar i föreställningen, som i vår även spelas i Karlskrona, Karlshamn och Älmhult. Guldet hade urpremiär på Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen 2016 och har spelats över 100 föreställningar, med en spelperiod på Malmö Opera 2017 och blev utvald att visas på BIBU 2018.

Du regisserar din föreställning Guldet på Regionteatern Blekinge Kronoberg, med teaterns ensemble. Den 9 april är det premiär i Växjö. Hur känns det?
Det är så oerhört roligt att fått i uppdrag att sätta upp min favoritföreställning Guldet igen och med en otroligt fin ensemble som gör den till en helt ny unik version. Guldet ger så mycket glädje och det ska bli grymt spännande att möta publiken här och runtomkring. Vi ska turnera hela våren och hösten i Region Blekinge Kronoberg. 

Vad handlar Guldet om?
– I Rhenguldet finns tre sjöjungfruar som vaktar guldet, naturens ovärderliga skatt. Där finns de sista jättarna i världen, två bröder som har byggt ett slott till gudarna. Överguden Wotan och hans hustru Frickadellen kan inte betala jättarna och vill ta guldet av elake Alberich som själv har stulit det av sjöjungfruarna.  På slutet släpper vi in draken, som egentligen härstammar från Siegfried Operan, och är den ena jätten som struntat i brorsan, behållit allt guld själv och bara suttit och vaktat det så länge att han blivit en ensam drake.

Guldet handlar om att dela lika, om att stjäla, om att ha all makt och få bestämma över någon annan, om att hjälpa någon, om att få vara tillsammans och leka.

Till vilken åldersgrupp riktar sig föreställningen?
– Jag säger att det är en familjeföreställning, men den är skapad för folk som är 5 år och uppåt. Jag fick i uppdrag att göra en föreställning för barn och jag fick göra vad jag ville. Det kändes oerhört stort och viktigt. Jag hade inte skrivit eller regisserat för barn tidigare även om jag vet att både barn och undgomar brukar uppskatta mina föreställningar.

Det visade sig att det var ingen större skillnad i arbetet med att göra en barnföreställning för mig. Det ska bara vara så bra och hög kvalité som möjligt.

– Det första jag tänkte var att jag vill visa storslaget skådespeleri, musik, parkour och sång. Att inspirera barnen genom att visa fullskalighet i artisternas olika uttryck.  Att barnen skulle få det allra bästa.

– Jag tycker inte att jag regisserar annorlunda heller för att det är för barn. Jag vill alltid bidra till att människor ska känna sig fria att inspireras till att uttrycka sig själva på olika sätt och på sitt egna sätt. Det var t ex viktigt för mig att ha med Måns (Rudfeldt) som inte är skådespelare i första hand, utan som är parkour utövare och tricking mästare och har full kontroll på sitt fysiska uttryck. Och att kunna ha Elin (Rusk) som plötsligt dyker upp och spelar häftig elbas. Det vill jag ge barnen tillsammans med skådespeleri, kostymer, ljus och musik i världsklass.

Föreställningen är inspirerad av Wagners opera Rhenguldet. Kommer publiken också få höra Wagners musik?
– Det blir massa Wagners musik, mest i form av de olika teman som han själv arbetade utifrån, detta är särskilt kul för barn som då kan känna igen t.ex. jättarnas musik.  Sen ingår också specialskriven ny musik av Willi Bopp som ligger som ett soundtrack genom hela föreställningen, i ett hopkok med Wagners.

– Jag tycker inte att jag regisserar annorlunda heller för att det är för barn. Jag vill alltid bidra till att människor ska känna sig fria att inspireras till att uttrycka sig själva på olika sätt och på sitt egna sätt. Det var t ex viktigt för mig att ha med Måns (Rudfeldt) som inte är skådespelare i första hand, utan som är parkour utövare och tricking mästare och har full kontroll på sitt fysiska uttryck. Och att kunna ha Elin (Rusk) som plötsligt dyker upp och spelar häftig elbas. Det vill jag ge barnen tillsammans med skådespeleri, kostymer, ljus och musik i världsklass.

Charlotte Engelkes

– Flera trodde att vi inte kunde spela Wagners musik i början utan att det hände något annat samtidigt på scen. Men jag sa att vi kan väl pröva, vi har ju provpublik och det visade sig att det var inte alls svårt för 5 åringar att sitta stilla och lyssna till ”världsackordet”, det berömda i essdur som illustrerar hur världen blir till, innan vi sen ser sjöjungfruarna skymta fram. Man ska aldrig underskatta publiken. Är det bra så är det bra.

Föreställningen kombineras med ett pedagogiskt efterarbete – kan du berätta något kort om det?
– Det är dels ett musikinspirerande arbete där just de olika musikaliska teman för olika figurer som t ex Gudar, Grodan, Sjöjungfruar, Draken har. Dessa stycken kan man lyssna på innan eller efteråt med sin lärare och känna igen och berätta och prata om. En pedagog från teatern träffar också alla barnen i ett efterarbete där de ritar, leker roller och uttrycker sig om de olika frågorna att dela lika, att bestämma över någon annan, att vara ensam osv, frågor som finns i både operan och föreställningen.

Läs mer och se fler bilder och en trailer här.

Credits

MEDVERKANDE Alexander Lindberg, Elin Rusk, Isak Nordström, Måns Rudfeldt
IDE´, KONCEPT och SCENOGRAFI Charlotte Engelkes
MUSIK Richard Wagner och Willi Bopp
KOSTYM Anna Ardelius
LJUS OCH SCEN Karl Svensson
ASSISTERANDE REGISSÖR Anna Widing

A production by Regionteatern Blekinge Kronoberg and Astarte Production with the kind support from The Swedish Arts Council, Kulturbryggan, The Swedish Writers’ Union, The Swedish Arts Grants Committee, and Stockholms City. Developed at Kulturhuset Stadsteatern in Skärholmen 2016.

In English:

Charlotte Engelke’s THE GOLD at the Regional Theater in Växjö (SE)

Charlotte Engelke’s playful version of Rickard Wagner’s opera The Reingold premieres at the Regional Theater in Växjö on April 9th. In THE GOLD, opera, parkour, dance and acting are mixed in a spectacular and musical adventure. THE GOLD is about sharing equally, about stealing, about having all the power and being able to decide over someone else, about helping someone, about being together and playing.

– To direct THE GOLD again is a dream assignment, says Charlotte Engelkes.

It is the theatre´s own ensemble that participates in the performance THE GOLD.  The performance will be shown throughout the region during the spring. THE GOLD premiered at Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen in Stockholm in 2016 and has been performed over 100 times, shown at Malmö Opera in 2017, and selected to be shown at Bibu, the most important meeting place in Sweden for performing arts for young audiences, in 2018.

– It is so great to be commissioned to direct my favorite show THE GOLD again and with an incredibly fine ensemble that makes it a completely new unique version. THE GOLD gives so much joy and it will be exciting to meet the audience in the Region Blekinge Kronoberg.

THE GOLD is a family show, created for people from 5 years and up. 

– The first thing I thought was that I want to show great acting, music, parkour, and singing. To inspire the children by showing full scale in the artists’ different expressions. That the children would get the very best.

THE GOLD is inspired by Wagner’s opera The Rheingold. That means there will be a lot of Wagner’s music. It also includes specially written new music by Willi Bopp, which is a soundtrack throughout the show, in a concoction with Wagners.

Read more and see more tour dates on Regionteater Blekinge Kronoberg’s website here.

Watch a trailer here.

Credits

ENSEMBLE Alexander Lindberg, Elin Rusk, Isak Nordström, Måns Rudfeldt
IDEA, CONCEPT AND SCENOGRAPHY Charlotte Engelkes
MUSIC Richard Wagner
SOUNDTRACK Willi Bopp
COSTUME Anna Ardelius
LIGHT AND STAGE DESIGN  Karl Svensson
ASSISTANT DIRECTOR Anna Widing

A production by Regionteatern Blekinge Kronoberg and Astarte Production with the kind support from The Swedish Arts Council, Kulturbryggan, The Swedish Writers’ Union, The Swedish Arts Grants Committee, and Stockholms City. Developed at Kulturhuset Stadsteatern in Skärholmen 2016.

 


Guldet. Foto Linda Himsel.

TRANSPLANTATION utvald till Scenkonstbiennalen 2022

Scroll down for English!

TRANSPLANTATION är utvald att visas på Scenkonstbiennalen 2022 som går av stapeln 7-12 juni på Västmanlands Teater i Västerås!

Urvalskommitténs motivering lyder:

”Charlotte Engelkes har genomgått en benmärgstransplantation och har idag en ny blodgrupp och en Y-kromosom. Hon är på sätt och vis pånyttfödd. Av erfarenheterna spinner hon en scenisk berättelse kring identitet, existens, liv och död. Föreställningen är en lustfylld, lärorik och fantasifull genreblandning, ett vackert allkonstverk där Engelkes och medspelaren Sofia Södergård med både dödsallvar och humor balanserar varandra magnifikt. Organiskt och sömlöst skapar de en livsbejakande upplevelse.”

Credits

Regi och koncept Charlotte Engelkes • Koreografi Sofia Södergård • Musik Willi Bopp • Scen och ljus Karl Svensson • Kostym Anna Ardelius • Videoprojektioner Geska och Robert Breçevic ‘ • Foto Mats Bäcker • Musik av R Wagner inspelad av Norrlandsoperans symfoniorkester i arrangemang av och med dirigent David BJörkman.

En Astarte produktion i samarbete med Norrlandsoperan och Dansens Hus med stöd av Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Stockholms stad. Skapad på Skeppsholmsstudion och residens på Norrlandsoperan.

TRANSPLANTATION hade urpremiär på Norrlandsoperan i Umeå i november 2021. I höst bär det av på turné med Dansnät Sverige.

Läs mer om de utvalda bidragen till Scenkonstbiennalen här.


TRANSPLANTATION has been selected to be shown at the Performing Arts Biennale 7-12 June 2022 in Västerås (SE)!

The motivation of the selection committee goes as follows:

”Charlotte Engelkes has undergone a bone marrow transplant and today has a new blood type and a Y chromosome. She is in a way reborn. From the experiences, she spins a scenic story about identity, existence, life and death. The performance is a fun-filled, educational and imaginative mix of genres, a beautiful work of art where Engelkes and co-star Sofia Södergård with both death tricks and humor balance each other magnificently. Organically and seamlessly, they create a life-affirming experience.”

Credits

Direction and concept Charlotte Engelkes • Choreography Sofia Södergård • Music Willi Bopp • Stage and lighting Karl Svensson • Costume Anna Ardelius • Video projections Geska and Robert Breçevic´ • Photo Mats Bäcker • Music by R Wagner recorded by the Norrland Opera Symphony Orchestra arranged by and with conductor David BJörkman.

An Astarte production with the support of the Swedish Arts Council, the Artists’ Committee, and the City of Stockholm. Co-production with Norrlandsoperan and Dansens Hus.Created at Skeppsholmsstudion and residen at Norrlandsoperan.

TRANSPLANTATION premiered at the Norrlandsoperan in Umeå (SE) in November 2021. This autumn, the performance will tour with Dancenet Sweden.


Transplantation_Scenkonstbiennalen-foto-Mats-Bäcker