Charlotte Engelkes

Charlotte Engelkes

Alla nyheter

Charlotte Engelkes får Bellmanpriset 2024

Bellmanpriset går i år till regissören, dansaren, koreografen och performanceartisten Charlotte Engelkes.

Motiveringen lyder: ”Kan ni tänka er en mer värdig Bellmanpristagare än denna nationellt och internationellt hyllade regissör, koreograf och performanceartist som uppträder med samma intensiva intimitet såväl under en ek på Djurgården som på Europas största scener? Med sitt säregna och gränsöverskridande tillvägagångssätt skapar Charlotte Engelkes i Bellmans anda en helt egen genre som behandlar livets stora och små frågor. Genom en unik scennärvaro framställer hon mänskliga paradoxer och invecklade samhällstillstånd. Performancekonst och opera. Revy och litteraturhistoria. Humor och allvar. Gemenskap och ensamhet. Samtidigt. Om det så handlar om föräldrasvek, hjältedåd, transplantationer, kvantfysik eller kvinnoöden. Med poetiskt allvar och uppfriskande uppfinningsrikedom är hon ett högst levande allkonstverk.”

Bellmanpriset belönar en person som har skildrat eller beskrivit Stockholm ur ett konstnärligt perspektiv eller bidragit till att ge en positiv bild av Stockholm som kulturstad.

Foto: Mats Bäcker.

IN ENGLISH:

Charlotta Engelkes receives the Bellman Prize

Charlotta Engelkes is one of the city of Stockholm’s culture prize winners as she receives the Bellman Prize 2024.

“Can you think of a more worthy Bellman prize winner than this nationally and internationally acclaimed director, choreographer, and performance artist who performs with the same intense intimacy both under an oak tree at Djurgården and on Europe’s biggest stages? With her peculiar and boundary-crossing approach, Charlotte Engelkes, in Bellman’s spirit, creates a completely own genre that deals with life’s big and small questions. Through a unique stage presence, she portrays human paradoxes and complicated social conditions. Performance art and opera. Review and literary history. Humor and seriousness. Community and solitude. At the same time. If it is about parental betrayal, acts of heroism, transplants, quantum physics or women’s fate. With poetic seriousness and refreshing inventiveness, she is a most vivid work of art.”

The Bellman Prize rewards a person who has portrayed or described Stockholm from an artistic perspective or contributed to giving a positive image of Stockholm as a city of culture.


Bellmanpriset 2024 till Charlotte Engelkes_foto Mats Bäcker